V galerie qr_space_ představuje Barbar průřez své tvorby, zaměřený na téma mateřství, kde božskou roli hraje žena-matka. Její obrazy poskytují intimní pohled na těhotenství a rodičovství, čímž ukazují, že mateřská role není pouze sociální záležitostí, ale je hluboce provázána i s fyzickými aspekty života, což je patrné například na obraze Father and Son.

  

Obraz Madonna Pruina zachycuje matku s dítětem v náručí v chladném, téměř nehostinném prostředí. Tento kontrast mezi mateřskou péčí a nepřívětivým okolím zdůrazňuje složitost mateřství, které není vždy idylické, ale často plné výzev a obětí. Oratio mea je nejtemnější a nejvíce introspektivní dílo z výstavy, přestože je vizuálně nejjasnější ze všech vystavených obrazů. Zobrazuje mrtvého novorozence obklopeného jemnými vzory a útržkem modlitby, kterou dítě už nikdy nevyužije. Ve své tvorbě Barbar slaví estetiku smrti, která prostupuje jejími díly a přináší do nich nečekanou krásu. Obraz Tělo to chtělo provokuje otázky o odpovědnosti, slabostech a skutečné podstatě mateřské lásky, ukazujíc, že mateřství je komplexní a mnohovrstevnatá zkušenost, která nezapadá do jednoduchých kategorií ideálů a selhání.

  

Výstava Mater Nostra tak odhaluje různé dimenze mateřství – od jeho nejkrásnějších momentů po ty nejbolestnější. Výstava provokuje a nutí diváka přemýšlet o různých stránkách této univerzální lidské zkušenosti.

  

Barbora Barbar Kysilková (*1983) je česká malířka známá svými hyperrealistickými obrazy. Narodila se v Praze a po nějaké době života v Oxfordu se v roce 2007 přestěhovala do Berlína, kde začala svou uměleckou kariéru jako asistentka v malířských ateliérech. Po sedmi letech strávených v Berlíně se přestěhovala se svým přítelem do Osla, aby pokračovala ve svém uměleckém rozvoji. Dnes žije v ústraní ve švédských lesích, kde nachází inspiraci pro svou tvorbu.

  

V roce 2015 se Barbora stala obětí krádeže dvou obrazů během výstavy v Oslu, což vyvolalo značný ohlas. Tento incident se stal námětem pro dokumentární film The Painter and the Thief norského režiséra Benjamina Reeho, ve kterém Barbora navázala nečekané přátelství s pachatelem. Film získal mnoho prestižních ocenění, včetně World Cinema Documentary Special Jury Award na festivalu Sundance v roce 2020, Golden Firebird Award na Hong Kong International Film Festival a Audience Award na London Film Festival.

  

kurátorka: Ciornea Ana