Samostatná výstava audiovizuálního kolektivu BCAA System volně přeskakuje mezi staletími i mezi virtuálním a fyzickým. Na stopě pytláckým válkám se napříč časoprostorem noří do skutečných i pomyslných lesů, v nichž se dodnes bojuje o stav věcí. Na jedné prošlapané stezce se tu setkávají Marxovy rané úvahy o krádeži dřeva s totální privatizací digitálního prostoru současnosti – a z jejich prolnutí vyvstávají obecnější otázky po limitech veřejného a soukromého, volnosti a omezení, nároku a vlastnictví.