Přátelila se s bahnem

na dně řeky.

Stavěla z něj

snad nový pocit.

Přívětivý prudký proud.