Dekorativnost umění Bety Krňanské působí zprvu velmi měšťansky, bezpečně ve formě a příjemně v obsahu. Teprve když člověk odkryje více vrstev (jak tomu obvykle při dekonstrukci buržoazie bývá), ukáže se složitost problémů, které umělec nastolil.

 

Ratan, který používá, je pružný a zároveň stabilizující. Jako takový se stává symbolem duality a bipolarity současného světa. Výroba ratanových pletených předmětů vyžaduje trpělivost a zručnost. V současném světě je však hodnota takové fyzické práce neúměrně nízká ve srovnání se symbolickou hodnotou díla, které se objeví v mediálním prostoru. Tato disonance a rozdíly mezi světem médií a skutečným světem se pro umělce stávají zdrojem kritiky a inspirace.