7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („… co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly. 

 

Kurátoři: Hana Nováková, Ladislav Šerý
Umělecké instalace: Milan Guštar, David Vrbík
Videoprojekce: Hana Nováková, Pavel Lukáš 

 

| VERNISÁŽ | 16. 6. 2021 od 18 hodin

 

setiny.cz 

 

Výstavu a doprovodné programy pořádají Památník národního písemnictví ve spolupráci s A2 kulturní čtrnáctideník za podpory Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.