Srdečně zveme na zahájení druhé výstavy letošního kurátorského cyklu v Galerii Kurzor, na níž své práce představí autorská dvojice Barbora Zentková & Julia Gryboś společně s Nicolásem Lamasem.

  

Na předchozí výstavě jako výrazný motiv vyvstalo tázání se po možnostech a podobách nelidské či ne-zcela-lidské vztahovosti. Tělo jsme viděli či tušili jako místo, v němž vždy znovu nacházíme sami sebe, ale také jako rozhraní, na kterém se sami sobě stáváme cizími, kde se setkáváme s tím, co již nejsme. Tuto perspektivu uvažování, tvorby a prožívání bude výstava Bone Tone Shelf Self dále posouvat a proměňovat. Něco se vrátí, ale jinak. Kovové tyče a látky, přírodní pigmenty a umělé hmoty… Povědomé stavební prvky tentokrát neutrální klid a prázdno galerie vychýlí směrem k nepřípadnému obydlí. Objekty, na půl cesty mezi asambláží a nábytkem, dají ve svém úhrnu vzniknout podivnému pokoji, nebo spíše ne-pokoji. Vítejte v nepokoji! Ve světě, kde žijeme – obklopeni věcmi, které jsou nám tak cizí, až se stávají našimi dvojníky.

  

kurátor: Jan Zálešák