Thomas Glendenning Hamilton, "Deštník", Sbírka rodiny Hamilton, University of Manitoba Libraries Winnipeg, Manitoba, Canada, 1934

audio-vizuální-prostorové pásmo o spirituální fotografii

120 min, 2 000 snímků, DJ Jakub Hošek

taneční sál (1. patro) – Colloredo-Mansfeldský palác
Galerie hlavního města Prahy, Karlova ulice 189/2, Praha 1

Akce není vhodná pro osoby mladší 12 let.

Skotografie, Thoughtography (tedy Ideografie alebo Myšlenkografie, nebo také japonská Nengrafie, resp. Nensha, od „věc“), Projekovaná termografie, Psychická fotografie, Transcendentální fotografie, Ektoplazmický záznam, Simulakrum, Kryptestézie, Lucidita, Elektroencefalogram, Kirlianova fotografie, Pavlitův generátor, Termografie, Mamografie, Spektrografie, Radiografie, Fluoroskopie, Tomografie (lidově CT), Magnetická rezonance, Ultrasonografie, Fibroskopie, Krystalografie, Rayogram apod.

„Manifestace ducha (mise-en-scène)“ slovenského umělce, kurátora a autora Borise Ondreičky (1969) je úvahou o evoluci víry a důvěry v „reálné“ skrze historický exkurz Viktoriánskou Spirituální fotografií. Ondreička uvažuje o substanci, skupenství, médiu, a jejich mutacích, transformacích a deviacích. Vybrané spirituální techniky, například ektoplazmické seance, interpretuje z pozic estetiky, psychologie, či kognitivních věd, psycholingvistiky, ale i tzv. psychotroniky. Opírá se o komparaci zobrazovacích médií (přičemž v tomto prostoru se médiem rozumí jak fotografie, tak osoba, pomocí níž se zhmotňují „zprávy“ např. z „onoho světa“). Mísí akademické i poetické prvky, skutečné i spekulativní. Čtení se odehrává v komplexní divadelní choreografii dynamické povahy – mise-en-scène (inspirované FrançoisemTruffautem).