Výstava Brazil I.: Architektura je první z dvoudílného cyklu prezentace brazilské modernistické vizuality v prostoru galerie Kvalitář. Svým rozpětím se pohybuje mezi populární edukativní výstavou a specificky autoritativním kurátorským projektem.

Autoři koncepce Jana Bernartová a Jan Kratochvil prezentují adaptovanou variaci nejslavnější brazilské galerijní instalace umění architektky Lino Bo Bardi, kterou připravila v Museu de arte Sao Paulo, budově jež se stala jednou z ikon brazilské architektury a zároveň modelem atypického instalačního řešení v modernistickém prostoru redefinujícím zažité výstavní konvence a přístupy. Lino Bo Bardi postavila budovu muzea se skleněnými stěnami bez možnosti klasické závěsné instalace. Proto připravila systém stojanů, kterým v hustém rastru zaplnila rozlehlý otevřený prostor muzea. Přiblížila se spíše prezentaci modelu salonu, nežli dobově dominujícího tendence umožnit vystaveným dílům co největší svébytnou volnost. V Kvalitáři, galerii, která je naopak výrazně definovaná historickým architektonickým rámcem silných stěn a kleneb, budou použity do kovové kostry adaptované stojany Lino Bo Bardi jako připomenutí a oslava této významné architektky. Rámec jejího instalačního systému pro nás znamená přímou spojnici s brazilským modernismem.

Brazilská modernistická architektura je pojem zakotvený v povědomí zainteresované i široké veřejnosti. Ikonické realizace v Brasilia Oscara Niemeyera jsou toho nejběžnějším příkladem. Jak ale přistupujeme k této vizuální znalosti, k této informaci? Pomocí médií, virtuálního balíku dat. V současnosti dominující pozice hledání skrze optiku Google Search ovlivňuje naše vidění a vnímání. V pojetí výstavy je právě hledání pomocí search engine Googlu rozhodujícím pro kurátorskou koncepci. Google se stává partnerem v kurátorském výběru materiálů dokumentujících brazilský architektonický modernismus ve snaze ukázat, do jaké míry jsme jeho úzkým profilem pohledu ovlivněni a jak ztrácíme podstatné množství relevantních informací právě závislostí na Google, který zhušťuje komplexní problematiku do jednoduchého výčtu obrázků opakujících se staveb a portrétů Niemeyera, coby základní ikony brazilské architektury.

Další prezentací je pak pohled na brazilský modernismus skrze prizma populárně kulturních filmových referencí, opět zdůrazněných internetovým hledáním.

V Kvalitáři tak budou k vidění ony známé fotografie, avšak v jejich zkreslení vyhledáváním, dále zcela atypické stavby a modernistické projevy, které z běžného povědomí mizí, právě pro obtížnost jejich vyhledání. Kurátoři se obecně snaží pochopit, jak člověk ve střední Evropě může vnímat vzdálené, informačně zjednodušené sdělení o brazilském modernismu.