Břetislav Malý vystudoval FAVU v Brně u Tomáše Lahody a Petra Veselého (2006-2012) a nadále zde působí jako asistent v ateliéru Malby 3 u Petra Kvíčaly. Hlavním námětem Malého tvorby je médium malby jako takové. Autor zkoumá povahu a vztahy jednotlivých aspektů obrazu. Ve své konceptuální malířské poloze, oscilující mezi abstrakcí a strukturalismem, se soustředí na barvy a jejich vztah k prostoru. Průzkum barev, práce s ní, jejich vzájemné působení a vrstvení to je celoživotní Malého zápal, který zásadně poznamenalo jeho setkání s myšlenkami Ludwiga Wittgensteina. Není pro něj tedy podstatné smyslové a psychologické vnímání barev, ale to jak o samotných barvách uvažujeme ve vztahu k jazyku jako takovému. Vše pak promítá do práce s obrazem a objektem. 

 

Výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je připravena na míru nelehkému prostoru vstupní části. Autor se v ní zaměřuje na hru barev navrstvených na plátna jednoduchých geometrických tvarů – trojúhelník, čtverec a ovál. Nastoluje tak otázku jejich vzájemného vnímání člověkem, který pouze míří z bodu A do bodu B.

 

1. podlaží budovy 14

 

Kurátor: Ivan Bergmann