Rozhovor s autorem povede a diskuzi bude moderovat Martina Pachmanová.