Citace i nová interpretace ikonických obrazů dějin umění, rafinovaná ironie poukazující na rozporuplné okamžiky vývoje lidské civilizace a politicko-satirická alegorie s příchutí filosofické beznaděje balancující mezi upřímnou vážností a důvtipnou hrou jsou společnými východisky tvorby obou autorů. Výstava představuje drobná zátiší britského umělce Geda Quinna v hravém dialogu s žánrovými scénami a zátišími Viktora Pivovarova, klíčového představitele ruského konceptualismu. Zásadní otázka problematiky realismu a uspořádání představ o realitě se stává věcnou připomínkou postavení malířství, tradiční umělecké disciplíny, která přes všechen vývoj nových digitálních médií neztrácí svůj nadčasový význam.