© David Řeřicha

Can’t Forgive II 

Riccardo D´Avola-Corte, Eulalie Polne, Jiří Procházka 

Zveřejnění online výstavy v úterý 27. 10. 2020 na webu Galerie 207.  

Zveřejnění online prezentací autorů v úterý 3. 11. 2020 na webu Galerie 207.  

 

Druhou online výstavu Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2020/ 2021 připravila tvůrčí dvojice Jiří Procházka, student katedry fotografie FAMU a Eulalie Polne, absolventka katedry fotografie FAMU ve spolupráci s italským umělcem Riccardem D´Avola-Cortem.  

 

Can’t Forgive II je výstavním projektem propojujícím tematicky i formálně tři umělce pracující s rozdílnými médii, utvářejícím situaci, ve které se jednotlivé přístupy pojí do společné formy, popisující onen pocit, který je zároveň společným jmenovatelem zúčastněných autorů a důvodem jejich spolupráce. Jistá forma sentimentu je přítomná v práci všech tří umělců. Snaha o zachycení něčeho, co už tu dávno není, snaha o zvěčnění a zachování odcházejícího. Moment patrný v práci Corteho, Procházky i Polne zde vyústí ve společném pokusu o materiální popis skrze společnou výstavu, jejíž plánovaný výstup se pohybuje opět v nemateriální rovině dovolující maximální vyznění zamýšleného přístupu.