Zveme na komentovanou prohlídku Čarodějné laboratoře Antonína Procházky s kurátory výstavy.

  

Antonín Procházka (1882–1945) patří k zakladatelům českého moderního umění nejen pro svůj talent a invenci, ale také pro výraznou osobitost a originalitu projevu. Jeho tvorba je svébytnou vizí, ať už byla ovlivněna ozvuky kubismu, orfismu, nebo novoklasicismu. Hra s tvary, barvou, materiály i náměty se stává jazykem malby a smyslovým zážitkem. Na výstavě jsou prezentována Procházkova díla ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Výstavní hodnota spočívá především v komplexním zastoupení uměleckých děl, která umožňují kvalitní retrospektivní přehled umělcovy tvorby. 

  

rezervace: zde