Kurátoři: Tomáš Pospiszyl a Eric Rosenzveig

Výstava představuje díla studentů a absolventů Centra audiovizuálních studií FAMU. V rámci CAS mohou studenti rozvíjet tvorbu v oblasti umění pohyblivého obrazu za hranicemi klasického filmu. Jak tato výstava ukazuje, CAS nesměřuje k jedinému druhu myšlení nebo produkce, ale jde o otevřený a flexibilní prostor.

Současného tvůrce, jak si ho v CAS představujeme, lze stále charakterizovat slovem umělec. Představa o něm je však ovlivněná rozšířeným vnímáním tohoto pojmu v posledních čtyřiceti letech. Je to performer, dokumentarista, aktivista, sociolog, bavič, výzkumník atd.

Studenti nejčastěji pracují s digitálními médii – v oblasti zvuku, obrazu, videa, textu či počítačového kódu. Hodnotu má pro ně i klasický film, jeho materiál, historie a další možnosti. Není to rozpor. Studenti používají právě to médium nebo materiál, který potřebují. Můžeme čerpat z historie současné audiovizuální kultury staré nejméně sto dvacet let.

Výstava je rozdělena do několika volných tematických celků. Sekce experimentů s autonomním filmem ukazuje díla Michala Kindernaye, Kryštofa Peška a Petra Parkana Jandy. Vytvářejí natáčecí zařízení, kde je role autora z velké části přenechána naprogramovaným strojům. Anna Ouřadová a Alexandra Moralesová se zabývají možnostmi převodu osobních archivů do podoby živých scénických představení. V základu děl Stanislava Abraháma a Marka Matviji najdeme intervenci do sociálního on-line prostředí. Naopak do reálného veřejného prostředí vstupují Vladimír Turner a Dalibor Knapp. Prostorovou videoinstalací se zabývají Dana Machajová a Barbora Švarcová. Samostatně prezentované jsou osobně zaměřené filmy Madly Bažantové a Kateřiny Krejčové, jakož i projekty dalších studentů.

Na závěr je třeba připomenout, že prostředí galerie dokáže zprostředkovat jen část toho, co se v rámci CAS děje. Další díla – videa s delší stopáží, filmy na formátu 16 a 35 mm, živé performance a teoretické texty – můžete poznat v rámci samostatných promítání, živých představení nebo v právě vydávané knize.