Výstava kurátorsky vedená uměleckým kolektivem Comunite Fresca vytvoří pole pro mezigenerační sdílení tvůrkyň a tvůrců různých generací propojených nitkou sympatií a příbuzností v přístupu k umělecké tvorbě a žití.

  

V Galerii Kabinet T. představí průběžnou skicu zaznamenávající proces tvorby a vzájemného učení. Centrálním objektem bude mobiliář, který ponese umělecké artefakty a bude sloužit jako pracovní prostor při tkaní, barvení vlny, malování akvarelu, promítání filmů, dokumentaci. Prostor bílé galerie se paprskovitě rozroste do pracovních koutů pro sdílení událostí a oslav. Cílem spolupráce bude skrze společnou tvorbu nalézt přímý prožitek, který vychází z každodennosti, ticha, prožívání rytmu a pohybu. Proces vznikání bude otevřen veřejnosti.