grafický design: Petr Babák

Pomezí roku přináší výběr těch výrazných mladých autorů a autorek, kteří se ve své práci také pohybují na pomezí – v oblasti užitého designu, který sám sebe přesahuje a to právě k volnému umění. Selekce 2023 je svrchovaně sestavená kolektivní výstava ve spolupráci s mezinárodním festivalem Czech Design Week a představuje letošní práce ohodnocené cenou Czech Design Award. Můžete nejen vidět, co autoři a autorky ve svých letošních pracích nabídli, ale také díla ucítit či hapticky prozkoumat. Reprezentace nových technologií kombinující tradiční postupy, neotřelost a zároveň respekt k řemeslu představují tyto oceněné práce, které jsou exportním artiklem vhodným do každého osobního prostoru. Užijte si selekci a vyberte si ten svůj kousek od mladých talentovaných designérů a designérek. Uvidíte je v site-specific instalaci autorů NabilkovaxAdus.

 

Paradox, zpochybňování, netradiční materiály či konceptuální zázemí společně s estetikou, jež ráda vyvolává kontroverzní otázky. To vše spojuje tvorbu studentky Kataríny Nábilkové a absolventa pražské UMPRUM Adama Piscy. Pod společnou značkou NabilkovaxAdus představují kolekci šperku a hedvábných šátků, které v kontrastním přístupu propojují pevný a houževnatý ženský element ve šperku s měkkým a lehkým mužským elementem zaneseným do šátků.

 

Do tvorby Jakuba Knápka, která osciluje mezi designem a volným uměním, se prolíná autorova fascinace materiály, barvou a způsoby výroby. Nejčastěji přitom pracuje se sklem, ale zkušenosti ze stáže na Estonian Academy of Arts v Tallinnu ho nasměrovaly k širšímu materiálovému záběru, kdy využívá i kov, dřevo či keramiku. V materiálech nejraději hledá jejich limity a možnosti vzájemného propojení. Jeho bakalářská práce Statické záznamy je výsledkem experimentování s tavenou plastikou. Tvarovým experimentům se nevyhýbá ani jeho kolekce olejových lamp z lehkých kovových plátů. Práce vznikly v rámci autorova studia v ateliéru Skla na ústecké FUD UJEP.

 

Slovenská designérka Lucia Kružlicová, která tvoří pod značkou Lukru design, získala ocenění za instalaci nazvanou emotionaLAB. Stejnojmenná kolekce vychází z konceptu emocionálního designu zaměřeného na tvar objektu, prostřednictvím kterého je možné cíleně vyvolat pozitivní emoce. Emocionální design zkoumá myšlenku, že vzhled a potěšení jsou stejně důležité vlastnosti výrobku jako jeho funkce. Do produktů je aplikovaný emoční design (tvar, barva, forma) tak, aby odpovídal parametrům atraktivního designu.

 

Designérka Markéta Masnicová v současnosti studuje v ateliéru Produktový design na ústecké FUD UJEP a získala uznání poroty za dva projekty, které jsou výsledkem její školní práce a mapují rozmanitost její tvorby s unikátním přístupem k navrhování. První z nich, kolekce aromalampy a difuzéru, využívá kompozitního stavebního materiálu betonu s vhodnými funkčními vlastnostmi, jako je vysoká tepelná akumulace, nehořlavost a pórovitost. Druhým produktem je bakalářská práce s názvem Monocat, multifunkční kolekce modifikovatelných brýlí.

 

Sklářský designér Vlastimil Šenkýř ve své tvorbě dlouhodobě experimentuje se sklem a posouvá jeho možnosti i mimo běžné vnímání tohoto materiálu. Za svůj tvůrčí přístup, který nejnověji vyústil v kolekci váz SUGAR, si odnesl Zvláštní uznání festivalu. Kolekce SUGAR se zaměřuje na vývoj a experimenty s barevností skla a plexiskla, jež se vzájemně kombinují a vrství do nejrůznějších struktur. Tyto vytvořené objekty mají podobné struktury jako horniny nalezené v přírodě, jejich vznik však není podmíněn časem, ale experimentům s tímto materiálem.

 

Pavlína Šváchová je multioborová umělkyně, žijící a pracující v Praze. Její práce vyniká silným konceptuálním zázemím a mediálním zkoumáním. Na letošním ročníku festivalu Czech Design Week představila v instalaci vzniklé ve spolupráci se studentkou scénografie na DAMU Klárou Pavlíčkovou šálkové objekty, ve kterých hledá upevňování a zkoumání designu a umění o jejich vzájemnou koexistenci. Vzniká tak kontrast mezi užitým předmětem a volnou plastikou. Sběratelská limitovaná kolekce objektů vznikla ve spolupráci s firmou Detesk s využitím technického (varného) skla.