Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Za dobu své existence pro českou scénu „objevila“ řadu výrazných výtvarných osobností, které nyní patří ke špičce české výtvarné scény a jejichž práce obstála i v zahraničí.

Pět finalistů, kteří byli vybráni mezinárodní porotou, opět představí své projekty v Centru současného umění DOX.
Filip Cenek přesvědčil porotu svým sebejistým převedením pohyblivého obrazu, plastických elementů a dalšího vizuálního materiálu do komplexní instalace, která vtáhne diváka, ale odmítá rychlou interpretaci. Dominik Lang se zabývá dědictvím modernistického umění instalací a skulptur, které se zdají být relevantní a neodkladné a systematicky řeší širší témata o roli a příslibu poválečné modernistické praxe.
Pavel Sterec se podle poroty vyjadřuje přesnými konceptuálními gesty, jeho dílo je extrémně promyšlené a má za sebou už dostatečně různorodé individuální práce s pečlivě vybraným námětem. Porota dále ocenila vtipné, ale upřímné krátké filmy a videa Marka Thera, zaujata byla především konfrontací sporných momentů, výstřední estetikou nebo referencemi k popkultuře. Instalace Jiřího Thýna zaujaly stylem konceptuální fotografie, která v nedávné době opět získala svou důležitost ve světě mezinárodního umění. Jeho dokonalá a profesionální práce vyniká mimo jiné řemeslným zpracováním i formální krásou.

V odborné porotě letos zasedli:
Christian Rattemeyer, kurátoar MoMA
Rainer Fuchs, šéfkurátor vídeňského MuMOK
Georg Schöllhammer, kurátor a šéfredaktor uměleckého magazínu Springerin
Ondřej Chrobák, kurátor
Edith Jeřábková, kurátorka
Mira Keratová, kurátorka
Tomáš Lahoda, umělec a pedagog

Tvorba letošních pěti finalistů, které vybrala mezinárodní porota z celkem 64 umělců, bude letos zcela poprvé prezentována ve veřejném prostoru. Organizátoři se rozhodli následovat myšlenku teoretika a kritika umění Jindřicha Chalupeckého, že umění se ukazuje lidem a lidé umění. Finalisté 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého budou postupně představeni v rámci doprovodné akce 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst. V průběhu pěti měsíců tak budou vystavovat svá díla v nejrůznějších formách na pěti vybraných místech pěti různými způsoby a nepůjde zdaleka jen o Prahu. „Cílem je zprostředkovat široké veřejnosti to nejlepší, co u nás na poli výtvarného umění vzniká, ukázat, jaké jsou aktuální tendence, jakým způsobem umělci reflektují současnou situaci,“ říka Lenka Lindaurová ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Jméno vítěze bude oznámeno 25. listopadu v rámci slavnostního večera v režii umělce Michala Pěchoučka v Centru současného umění DOX.

Vítěz získá padesát tisíc korun od společnosti Triga, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a sto tisíc korun určených na realizaci výstavy v Galerii Václava Špály na podzim 2012. Letos poprvé bude udělena v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého Cena r-ekl-amy od společnosti TTV spojená s finanční odměnou třicet tisíc korun a nově bude udělena a Cena čtenářů časopisu Respekt.