Zahájení výstavy finalistů a vyhlášení vítěze soutěže.

Téma soutěže Malba a její přesahy je specifikem Ceny kritiky i pro letošní 4. ročník 2011. Je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za svůj vystavený obraz, ale za své dílo v rozmezí zhruba posledních tří let. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr soutěže podpořit mladé umělce v kategorii nejvyšších ročníků vysokých škol, čerstvých absolventů, či magisterského studia, pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. V rámci věkového limitu 30 let mají možnost účastnit se soutěže maximálně třikrát. Letošní výběr 10 finalistů byl proveden z celkového počtu asi 70 žadatelů z celého státu. Polovina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, polovina jmen byla navržena nominátory, kteří dbají na zachování dobré úrovně soutěže. Nominátoři v počtu 20 odborníků z vysokých škol, okruhu renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů, navrhli každý nejvýše dva umělce. Někteří z nich byli vyřazeni v důsledku překročení věkového limitu, jiní nechtěli opakovaně soutěžit. Postupnou redukcí jmen do užšího výběru
byl porotou stanoven výsledný počet finalistů. Cena kritiky má sloužit především medializaci a vytvoření tržních příležitostí pro mladou malbu, proto je z okruhu příznivců umění podporována Fondem Ceny kritiky, jenž zakládá i deposit oceněných děl. Vítězovi soutěže Ceny kritiky 2011 bude v rámci ocenění uspořádána samostatná autorská výstava na konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Diváci také vyberou svého laureáta Ceny sympatie. Letošní 4.ročník soutěže Ceny kritiky se koná u příležitosti 10.výročí založení Galerie kritiků v Paláci Adria.

Vlasta Čiháková Noshiro
(v zastoupení pořadatelů)