Projekce dokumentárního snímku režiséra Martina Kohouta, popisující příběh československé ekonomické transformace 90. let.

Po projekci proběhne diskuse s autorem.

Dokumentární esej Česká cesta popisuje příběh československé ekonomické transformace 90. let, zejména pak proslulé metody kupónové privatizace, která byla jádrem i jakýmsi vývěsním štítem tohoto procesu. Ekonomická transformace se odehrála v období, které zakládalo novou českou a slovenskou státnost, byla tak na jedné straně prezentována jako klíč k přerodu totalitně řízené společnosti ve společnost demokratickou, na straně druhé jí pak veřejnost chápala jako proces nového přerozdělení majetku – od státu k lidem. Film se snaží analyzovat klíčové politické a společenské okolnosti, které vedly k realizaci -z dnešního pohledu- kontroverzního nápadu privatizace kuponovou metodou.

Česká cesta
ČR, 2015, 94 min
Režie a scénář: Martin Kohout
Hrají: Petr Kučera, Václav Klaus (a.z.), Václav Havel (a.z.), Jiří Černý (a.z.)