Kurátor: Francesco Urbano Ragazzi

Chiara Fumai (1978), účastnice letošní dOCUMENTY 13, pracuje s reálnými historickými postavami, které nechává jakožto médium svými ústy promlouvat k publiku. Přestože jsou feministická východika od její práce neoddělitelná,
vymyká se veškerým kategoriím a spíše v jednom bodě spojuje skutečnost i fantastické, současné i uplynulé stejně jako vážné i ironické. V rámci osvobozování se od místa a času, poté ve FUTUŘE představí dvě instalace více či méně založené na jejích performancích.