Michal Kindernay připravuje pro INI Gallery sérii setkání pod souhrnným názvem Chronologie. Druhé v řadě se bude věnovat fenoménu zvuků a pohybů, které děláme při spaní. Ve středu bude prezentovat multikanálovou videoinstalaci a zvukové zápisky somnilokvie. 

Problémy se spánkem jsou symptomy stavu společnosti a tělesného omezení jednotlivce. Studie spáčů – dobrovolníků odkrývají skryté neklidné pohyby i pohnutí rostlin.