ilustrace: Magdalena Rutová

Komentovaná prohlídka výstavy Čí je to problém? Bezdomovectví mezi Prahou a New Yorkem se spoluautorem výstavy Jankem Rousem.

 

Lidi bez domova dnes vnímáme jako všední součást ulic. Jejich počet narůstá, a to paradoxně zejména v bohatých městech. Ať se procházíme Prahou nebo New Yorkem, situace je stejná, liší se jen množstvím lidí v nouzi a systémem, v němž se pohybují.

 

Výstava vznikla ve spolupráci architektky Karolíny Kripnerové a umělce Janka Rouse, pedagoga na Akademii výtvarných umění v Praze. Oba se dlouhodobě věnují sociálním tématům, jako je nedostupnost bydlení, vyloučenost a bezdomovectví, a to jak z pohledu architektury, tak současného umění.