Cloudy Babies jsou hvězdy, madony, komety. Jsou nedosažitelnou, pečlivě vygenerovanou podobou, smutnou z absence vlastního srdce.