Informace a jejich šíření, site-specific versus non site-specific, překlenutí hranice mezi lokálním a globálním, hledání vlastních kořenů v post-internetové době – to jsou hlavní témata mezinárodního projektu s účastí osmi evropských států. Od 20. srpna 2015 se

osm nákladních kontejnerů promění v mobilní galerie, které poskytnou prostor pro multimediální výstavu osmi mladým umělcům. Celý projekt vyvrcholí v říjnu společnou výstavou a sympóziem
na pražském ostrově Štvanice.

Projektu se účastní osm výtvarných umělců – Adéla Součková (CZ), Dionýz Troskó (SK), János Brückner (HU), Karol Komorowski (PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH) a Carlo Zanni (IT). Multimediální instalace v kontejnerech, tematicky zaměřené na ztvárnění národního kulturního dědictví a přenos informace v post-internetové době, budou po dobu dvou měsíců putovat v kruhu a vzájemně tak propojí sousední kultury.

Projekt odstartují vernisáže v osmi evropských městech

Českým místem střídání expozic se stal Containall, příjemný prostor nedaleko pražské Kampy. Celý projekt bude zahájen 20. srpna v 19 hodin vernisáží Adély Součkové. Simultánně vernisáže proběhnou také v Bratislavě, Varšavě, Budapešti, Římě, Curychu, Berlíně a Vídni.

Vzhledem k rozdílnému místního, kulturnímu i diváckému prostředí v jednotlivých destinacích, poskytnou výstavy jedinečnou zkušenost danou vytržením z jejich původního a zasazením do odlišného kontextu.

“Jedním ze záměrů projektu Contain[era] je zhmotnění způsobu šíření informací, tak charakteristického pro naši post-internetovou dobu. Dochází k nepřetržitému vyčleňování jednotlivých informací a jejich následné implementaci a distribuci v nových souvislostech,” doplňují myšlenku putovních výstav iniciátorky projektu Alexandra Karpuchina ze spolku Art Direct, Jana Kubátová z občanského sdružení Inter-Art a nezávislá kurátorka Magdalena J. Härtelová.

 

Společná výstava kontejnerů zahájí Pražské Sympózium

Vernisáž společné výstavy osmi kontejnerů na pražském ostrově Štvanice uzavře putovní část projektu. Výstavu doplní devátý „evropský“ kontejner, společné mezinárodní dílo všech participujících umělců. Součástí Pražského Sympozia bude hudební a divadelní doprovodný program a dvoudenní odborná konference s účastí vystavujících umělců, galeristů a teoretiků z participujících států. Samotná výstava kontejnerů potrvá do 8. listopadu.

V závěrečné, zimní fázi projektu budou umělci opět vystavovat v partnerských zemích, tentokrát ale ve vzájemné spolupráci s kurátory zúčastněných galerií. Realizace klasických výstav, poučených průběhem předchozích ístí projektu Contain[era] ověří jeho původní hypotézy. Ty budou spolu s dalšími postřehy a obrazovými materiály zdokumentovány v obsáhlé publikaci.