Vy´stava Jana Grmely, Michaela Janova a Eriky Šikulové je další z řady
prezentací studentů Střední školy umění a designu v Brně v galerii Anne
Frank Memorial. Ve svém projektu se tato trojice zaby´vá představou světa,
v němž není místo pro umění. Vnímavému divákovi se pomocí modelové,
vykonstruované situace snaží zprostředkovat zážitek prázdnoty, která by
vznikla vytlačením možnosti kreativního sebevyjádření z každodenního života.

Vyjmuto z TZ Kláry Stolkové