Fotografka Dana Kyndrová mapuje téma: žena – matka desítky let v Česku (bývalém Československu), v Evropě, Africe i v zemích bývalého Sovětského svazu. Líba Taylor v 18 letech emigrovala do Anglie kde jako fotografka pracovala m.j. pro neziskové organizace v rozvojových zemích – fotografovala bídu, utrpení, ale i nám nepochopitelnou spontánní radost ze života. Dokumentovala také příchod afrických dětí na svět.
Kurátorka: Nadia Rovderová