Výstava fotografií známé české dokumentární fotografky a kurátorky Dany Kyndrové na možná až nepříjemně aktuální téma vznikla jako součást 10. ročníku projektu Koncert proti totalitě.

 

Výstava zahrnuje fotografie z let 1990–1991, kdy se autorka věnovala několik měsíců zachycení přelomové etapy našich novodobých dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Jejím cílem nebylo vytvořit podrobnou a přesnou kroniku samotného odchodu, ale zaměřila se na postihnutí atmosféry v sovětských kasárnách, kde se pro ni vizuálně koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Ubohost a apatie řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komunistických kulis tak nejen symbolizuje začínající agónii totalitního systému, ale zároveň budí soucit s prostým člověkem, který často bývá jen loutkou velkých politických her. Výstava představuje i barevné fotografie, což je svým způsobem překvapením, neboť Kyndrová zpracovává své projekty výhradně černobíle. Barva zde tak formálně umocňuje celkovou myšlenku projektu, bez ní bychom si neuvědomili, jak v agitační výzdobě dominuje agresivní rudá a žlutá.

 

otevírací doba: denně 10–18 h (může se však změnit podle probíhajících akcí HAMU)