Cvičební prostor č. 6, instruktážní panely v sovětských kasárnách, Rožňava, 1990 © Dana Kyndrová

Výstava Dany Kyndrové S nimi a bez nich… zahrnuje fotografie z jejího nejznámějšího projektu z let 1990-1991, kdy se autorka několik měsíců věnovala zachycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Po 25 letech se autorka vypravila na místa zdokumentovaná na jejich fotografiích z 90. let a soubor obohatila o záběry, které i dnes připomínají sovětskou misi na našem území. Při příležitosti konání výstavy vychází stejnojmenný katalog.