Daniel Pitín, Malíř, 2023, kombinovaná technika na plátně, 180 × 160 cm, foto: Martin Polák

Společenství nově příchozích je čtvrtou samostatnou výstavou Daniela Pitina (*1977) v hunt kastner. Pitín vytváří vizuálně komplexní obrazy s hutnou symbolikou a odkazy na kanonická umělecká díla, architekturu a estetiku pozdní moderny. Své obrazy popisuje jako fragmenty příběhů a snů, jejichž prostřednictvím zkoumá osobní a kolektivní paměť. Podobné principy, na nichž staví své malby, se objevují také v jeho kolážích a filmech. Vyznačují se používáním nalezeného materiálu, fotografií z internetu či filmových záběrů, čerpá z osobních a historických archivů.

 

Název výstavy Společenství nově příchozích navozuje událost, při níž vítáme hosty z budoucnosti v našem starém světě tvořeném vrstvami nastřádaných vzpomínek, známých i nesrozumitelných či odcizených významů. Necháváme nově příchozí, aby se v něm zabydleli, přestože my sami se v něm orientujeme jen velmi nejistě.