První společná výstava dvou rozdílných umělců s rozdílnými médii, avšak stejným pohledem na svět. Novinář, reportér a fotograf David Macháček prezentuje fotografie jedinečných životních okamžiků a architektonického prostoru kolem nás. Kurátor a malíř Adam Hnojil se ze známnější role kurátora přesunul pro tuto výstavu do role umělce, kdy představí hned několik ze svých maleb.

 

Na aktuální výstavě v Mánesu představuje David Macháček výběrem portrétů osobnosti veřejného života a snímky ze svého nekonečného fotodeníku. Projekt Fotodeník vznikl čistě z pragmatického důvodu, jako mnemotechnická pomůcka zápisků pro paměť. V kompozicích se autor dotýká míst a bývá jimi dotčen. Nahodilost, pravidelnost, geometrie v architektuře, souznění světla a stínu. Navazuje vztah mezi tím, co je a co vidí. Jako poutník krajinou i městem si veršem potvrzuje vizuální vjem a prožitek ze situace prchavého okamžiku. Nestylizuje, jen ukazuje, vysvětluje, co má být viděno. Přehrává syntézu prožitku. Otisk z krajiny kolem sebe v nezáměrném cyklu nahodilých setkání v místech, kterými autor prošel. 

 

Tvorba Adama Hnojila je nepřetržitým hledáním, kdy experimentuje především klasickými formami a tradičními médii. V kompozicích analyzuje zvláště prostorové vztahy a limity tematických okruhů. Reflektuje vizuální tradici a posouvá její hranice. Nezajímá ho a nepotvrzuje opakování trendu současných autorů, tzn. estetiku ošklivosti, provokace a odpudivosti s polomrtvými entitami. Vytváří vlastní svět, v němž má své místo svěží hra s pozitivním vyzněním tvarů a vnitřní radost. Jeho obrazy jsou nezřídka inspirovány událostmi, dynamikou, energií a cykličností přírodních procesů. Abstrahovaná forma se neodvíjí v duchu křečovité estetické volby, ale od touhy vystihnout proudění vitální síly, provokující protiklady, které přemosťují či propojují iluzorní dualitu. Urputná snaha a složitost je jen iluzí. Uměním je nechat sílu, aby se projevila sama.

 

kurátorka: Jolana Pastor