David Nosek využívá běžně nepřístupné prostory původního auditoria v jedné z budov Národní knihovny jako specifickou kulisu pro atmosférickou instalaci, která historické prvky budovy propojuje s futuristickými objekty.

 

Dílo staví současný virtuální obrat do souvislostí s alchymickou symbolikou a pohledem na svět. Kyberprostor zobrazuje jako vpád vnějšku, černé slunce, kosmický horor, propast hledící zpět do nás. Tyto skutečnosti zároveň pojímá jako možnost opětovného navázání kontaktu se základními fundamenty života, duchovního očištění skrze tmu k novému zrození. Instalace Proti Dnu pracuje s tichou dramatičností, zdůrazňuje taktilní a akustické prvky. Umožňuje divákovi vytržení ze všednosti, materializuje plynutí skutečnosti. (Michal Novotný)