Kurátorka: Zuzana Jakalová
Vernisáž: 29. 11. / 19.00

V práci Marc Philipa van Kempena se nekonvenčním způsobem setkávají prvky fotografie, sochařství a nových médií. Velká část jeho práce se skládá z mediálních obrazů, které byly převedeny do trojrozměrných instalací. Objekty Alexeje Meschtschanowa zase pod rukama umělce procházejí různými operacemi. Opatřuje je podpůrnými konstrukcemi a vytváří tak zařízení, která osvobozují kusy nábytku od jejich běžného použití.

Vstupné dobrovolné