Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, foto Tomáš Souček

Převažující způsoby užití a prezentace fotografie jsou s nástupem digitality stále více individualizovány a konkretizovány, vytvářejíc entropický obrazový vesmír. Jakým způsobem můžeme naopak číst fotografii, která pojednává o absenci, o procesu vlastního vzniku, či dokonce zániku? A jakým způsobem můžeme v roce 2021 mluvit o fotografii? Existuje ještě její jednoznačná definice? A může nám v jejím definování pomoci tvorba postfotografických autorů poslední dekády? Debata mezi umělci používajícími fotografii a kurátory současného umění a fotografie o možnosti definování současné (umělecké) fotografie.
 
Debatovat budou umělci Jiří Thýn, Hynek Alt, Jiří Havlíček, kurátorka Sandra Baborovská a historik umění Josef Ledvina. Debatu moderuje kurátor a teoretik Pavel Vančát.

 
moderátor: Pavel Vančát