Performance Petra Nikla

Součástí programu dernisáže bude performance Petra Nikla.

 

Kurátorka výstavy Zdenka Švadlenková zahájila svoji spolupráci se skupinou NOVA FORMA pořádáním cyklu přednášek na téma Jak vnímat současné umění. Na výstavě NOVA FORMA 1 jsou zastoupeny osobnosti patřící na tuzemské scéně mezi ty nejrenomovanější, ale i zástupci mladší generace.

 

Deseti umělcům, mezi něž se řadí například Petr Nikl, Jiří Černický či Kamila Ženatá, položila kurátorka výstavy Zdenka Švadlenková otázku: „Co pro vás znamená nová forma?” 

 

Pro některé je to využití neobvyklého materiálu, pro jiné sdělení o „novosti“ nebo naopak o její absenci v prezentovaném díle. Pokud vytváříme novou věc, vytváříme nevyhnutelně i novou formu. Je ale možné vytvořit opravdu něco nového? Obzvlášť v dnešní době, kdy jsme vystaveni mnohým novým, ne vždy příjemným okolnostem? Jenže nebylo zde už vše – jen v jiné formě? 

 

Téma „novosti“ či její absence, zkoumání formy a formální stránky uměleckého díla, nebo prostá úvaha o tom, jak vytvořit něco nového, dává umělcům široký tvůrčí prostor a divákovi relativně volný interpretační rámec. Většina děl pro výstavu vzniká jako site-specific instalace.