Karel Nepraš, Přepadení králíkárny, 1968-1970, Galerie hl. m. Prahy

Dílna ve výstavě Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu je věnovaná Karlu Neprašovi.