Výstava je o fotografii, médiu kontinuálne zastúpenom v tvorbe autorov; o spôsoboch, ako s ňou vo svojej konceptuálnej tvorbe pracujú. Fotografia ako súčasť kontextu diela, aj ako jednotlivosť. Odkaz, obraz, pomôcka, dokumentácia, výskum.

Výstavu sa koná v rámci festivalu "10 dní slovenskej fotografie v Prahe” pripravilo občianske združenie PHOTOPORT, Bratislava.

Kurátorka: Lucia Gavulová