O tajemství deníku malíře Josefa Hodka a životě v první republice.

Pro děti od 7 do 15 let.

Rezervace do 8. října na rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.