OD STRANICKÉ PODPORY UMĚNÍ K UMĚLCŮM NA PODPOŘE: JAK SE PROMĚNILA STÁTNÍ PODPORA ČINNOSTI VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PO ROCE 1989?

  

dramaturgie: Markéta Jonášová

moderuje: Anežka Bartlová

diskutující: Vesna Čopič, Hajnalka Somogyi, Eva Žáková

 

Fórum se uskuteční v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

  

V žádné ze zemí bývalého východního bloku nesehráli umělci tak významnou úlohu při svržení komunistického režimu, jako tomu bylo v Československu. Během listopadových demonstrací proti komunistické vládě nebyla provolána hesla požadující obrat k tržní ekonomice, ale především osvobození od stávajících forem represe. V létě 1989 artikuloval Václav Havel požadavky opozice formou petice, kterou podepsalo přes 40 tisíc lidí. Signatáři v ní (mimo jiné) žádali vládu o dekriminalizaci nezávislých iniciativ a ukončení cenzury sdělovacích prostředků a kulturní činnosti. O rok později se Václav Havel stal demokraticky zvoleným prezidentem a byl schválen zákon, který legalizoval zakládání nezávislých spolků, svazů, klubů a hnutí. Ideologicky podmíněné financování výstav, veřejných zakázek a uměleckých honorářů nahradil pomalu se rozvíjející grantový systém Ministerstva kultury a územních samospráv. V průběhu uplynulých 30-ti let pak euforii z nově nabyté svobody pomalu vystřídalo roztrpčení nad prekarizovanými podmínkami umělecké práce a produkce. Jaké strategie podpory umění, které se vymyká principům konzumní kultury, byly a mohly být zavedeny v nově se formující tržní společnosti?

 

TRANSFORMACE MÉDIÍ 30 LET POTÉ

 

dramaturg a moderátor: Filip Láb

diskutující: Petr Krejzek, Jan Křeček, Milan Šmíd

 

Česká mediální krajina prošla od roku 1989 rapidním vývojem. Došlo k odstátnění médií, uvolnění trhu, komercionalizaci médií, nástupu reklamy, několika vlnám vlastnických změn, k celé řadě technologických inovací. Proměnily se postoje veřejnosti i politické reprezentace k médiím. Jak ovlivnila transformace médií naše životy s nimi, jak se proměnily samotné mediální obrazy bude tématem panelové diskuze předních odborníků na média a vizuální kulturu.

 

Line-up:

10:00 – 10:45 Vesna Čopič

11:00 – 11:20 Hanjalka Somogyi

11:20 – 11:40 Eva Žáková

11:40 – 12:20 moderovaná diskuse – Vesna Čopič, Hajnalka Somogyi, Eva Žáková.

12:45 Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy konců dějin / Česká vizuální kultura 1985-1995

14:30 – 16:30 moderovaná diskuse – Petr Krejzek, Jan Křeček, Milan Šmíd

 

https://fotografestival.cz/2019/