Dominik Lang (1980, Praha) vychází ze sledování svého bezprostředního okolí, které dotváří a modifikuje prostřednictvím instalací a akcí. Jeho konkrétní zdroje inspirace vždy spojuje zájem o způsob provedení a logiku procesu vzniku – všímá si, jak jsou věci udělané. Langova práce se převážně zabývá zkoumáním veřejného prostoru, reakcemi na konkrétní situace a vnímání současné sochy obecně. Umělec nevytváří pozoruhodné, individuální projekty, které by byly výlučné svou originalitou, ale je pro něho důležitý soudržný přístup a pracovní metoda. Zajímají se o řešení. Na české scéně ojedinělý je Langův zájem o praktické aspekty galerijního provozu. Jeho nenápadné intervence problematizují samotný prostor galerie, nebo nabourávají divákovo očekávání galerie. Dokumentace je nové site-specific instalace vyrobené pro prostoru hunt kastner galerie.