Výstava ” Domácí krajiny” zkoumá na poli domácího prostředí, jak architektura a postindustriální realita ovlivňuje chápání přírody. Zabývá se napětím mezi přírodou a systémy architektury a jeho dopadem na ekologickou situaci dnešní doby. Středem zájmu je odtržené prostředí domova moderního člověka zvláštního druhu “Homo Interius”, který většinu života tráví izolován od vlivu okolního prostředí uvnitř bílé hranaté krychle s ryze inter
iérní perspektivou na realitu. “Domácí krajiny ” prezentují paralely mezi umělými konstrukty a přírodou zasazujíc odcizené prostředí interiéru do širšího kontextu přírody a krajiny.

www.mildeart.com