Nové obrazy Dominika Běhala pracují s náznakem a volně asociativní poetikou. Parafrázuje v nich historickou malbu a fotografii.

 

-> www.dominikbehal.com

-> web události zde

-> Facebook Event