Nové obrazy Dominika Běhala pracují s náznakem a volně asociativní poetikou. Parafrázuje v nich historickou malbu a fotografii.