„Do tlamy plejtvák nabírá ohromné množství vody, zavře tlamu, vodu vypustí a ryby, které se zachytají na kosticích poté spolkne. Kromě bručivých, hučivých a skřípavých zvuků vydává i nesmírně hlasité hluboké sténání, které jde slyšet na vzdálenost několika kilometrů.“

hunt kastner s potěšením představuje nový projekt Dominika Langa, který bude za účasti autora uveden tento pátek v galerii hunt kastner v Praze. Sběratelé kostí jsou vícevrstevnatým celkem, který zkoumá vztah mezi výstavním prostorem, dílem, které se v něm nalézá a patrony, kteří přispívají k jeho vzniku.

Práce Dominika Langa často odkrývají logiku a chování umělecké produkce a výstavních procesů; zkoumají, jak jsou věci uspořádány, jak fungují a jak jsou přijímány svými diváky. Autor vytvořil site specific instalaci, která do sebe zapojuje prostor galerie, živou akci i umělecký objekt s jeho příběhem. Langovým cílem je vytvořit určitý kontext, aranžmá či situaci, v níž dá prolnout všem zmíněným složkám, aby tak demonstroval prostorovou, historickou a institucionální podmíněnost toho, co vidíme, i toho, co sami utváříme.