Umělec: Dominika Dobiášová

Nominace od: Kristýna Sidlárová

Téma: Fantaskní narativ

Dominika studuje na FaVU VUT v Brně, kde prošla ateliérem Performance a ateliérem Video. Diplomovat bude v ateliéru Malířství 1. 

Primárně se věnuje malbě a jejím přesahům do objektu. Ve svých posledních obrazech zobrazuji potemnělý svět odehrávající se často v prostředí zámku, či pohádkové krajině plné diverzních genderově fluidních postav. Hlavním průvodcem je nejčastěji postava dívky zasazená do různých situací a my můžeme sledovat, jak se postupně tento svět dotváří a parafrázuje naši společnost.

Spolupracuje na internetovém magazínu Bublina. V Ceně kritiky za mladou malbu 2021 získala třetí místo. Její práce byla k vidění na výstavě Salon Czechoslovaque v Galerii NTK v Praze, dále pak také v Brně, v Olomouci, v Liberci nebo v Ostravě. 

TSHIRT GALLERY je decentralizovaná fluidní online galerie, která představuje práce současných umělců formou potisku triček. 

Pomyslnou štafetu si umělci předávají sami navzájem formou nominací. Galerijní plán tak neorganizovaně teče přes sociální bubliny samotných umělců.

Jejich díla jsou tištěna na trička, takže se divák sám stává galerií. Vernisáže jsou on-line, trička zůstávají ve 3D, ocitáme se tedy v on-line i off-line provozu zároveň. Galerie se stává nezávislou na prostoru i čase.

Trička jsou vydávaná v limitovaných edicích 11ti kusů a prodávají se za nejnižší možnou cenu tak, aby byla dostupná všem. Stírá se hranice mezi virtuálním a fyzickým, balancuje se na hranici exkluzivity a umění se stává dosažitelné všem.