Dr. Mozek je interdisciplinární platforma pro vývoj a aplikaci terapeutické metody neurofeedback. Platforma vznikla v rámci diplomové práce (UMPRUM) a klade si za cíl terapeutickou metodu neurofeedback zefektivnit a zpřístupnit širší veřejnosti.