Následující diskusní setkání kurátora Milana Saláka s hosty:

Výstava, kde hanba nebýt a chyba vystavovat

 

25. 6. 2015, 18:00 hodin

Výtvarné gesto, jeho hodnota a cena ve vztahu k povaze výstavní instituce

 

2. 7. 2015, 18:00 hodin

Vliv uměleckého vzdělávacího systému na formování umělecké scény

 

23. 7. 2015, 18:00 hodin

Význam výstavních podniků s ohledem na region