Jan Poupě připraví pro galerii Kvalitář site-specific výstavu, která jej představí nejen coby malíře, ale také jako objektového umělce. Poupě se ve svých dílech soustředí na vědecké elementy, jako jsou zákony perspektivy a teorii samotné percepce. Výstava s názvem ENDLES EDGE, představí nikoli pouze jednotlivá umělecká díla, ale popíše i samotné principy autorovi tvorby.

Jan Poupě se ve své práci zabývá propojením umění a vědy, inspirací jsou mu například fyzikální zákonitosti, vlastnosti aerodynamiky, optika nebo teorie samotné percepce. Počátkem této cesty mohla být klasická krajinomalba, kterou však Poupě transformoval geomorfologickým způsobem, tedy snahou o studium samotných základních tvarů zemského povrchu. Krom zkoumání krajiny, ať už přirozené či naopak industriální, se autorova práce také často vztahuje k architektuře. Architektonické vize pak na plátně Poupě konstruuje v rozměrech tak gigantických, že připomínají iluzi či digitální utopii.

Cyklus Library, který je v galerii Kvalitář stěžejním prvkem výstavy, můžeme společně s cyklem Množina pohledů považovat za jistý mentální vrchol, ke kterému Jan dlouhodobě dospíval. Jedná se o “architektonické” konstrukty, před kterými je subjekt fascinovaný a znejistěný, zda se dívá na model čehosi fyzikálně možného, nebo na čistě imaginární prostor. Geometrie, kterou zde divák recipuje však není optickým klamem, její elastičnost je pouze důsledkem dodržování perspektivních pravidel, která Poupě sofistikovaně používá a snaží se je ohýbat až za hranu jejich možností. Nepohybujeme se tedy na poli op-artu, tato interpretece by byla nesprávná – strukturální povaha malby odkazuje nikoli k optické hře, ba naopak přímo útočí na sebereflexní aspekt lidské percepe reality a jejích fyzikálních limitů.” dodává kurátor výstavy Jan Dotřel.