EPOS 207

Vernisáž výstavy v úterý 30. 4. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 7. 5. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 1. do 7. 5. 2019

 

Epos 257 je český výtvarný umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na aktuální společenská témata. Pro jeho uměleckou činnost je charakteristické zkoumání veřejného prostoru, především pak způsobu, jakým je využíván a hranice toho, co je a co není veřejné. Zejména v pozdějším umělcově díle se často mísí živelnost a drzost pouliční scény s hloubavostí a komplexností kriticky uvažujícího autora. Tvorbu ve veřejném prostředí Epos opakovaně konfrontuje s jejím institucionálním pojetím.

Pro Galerii 207 se rozhodl připravit projekt, který zůstává až do otevření výstavy tajemstvím. Jedinou nápovědou je drobné pozměnění jména… EPOS 207!