Erik Binder – Kolem a Golem

Graffiti, hip‐hop, globálna kritika, eko, socík, re‐cyklácia či kunst‐fu.

 

V babylonskom svete

tkáme pozitívne siete

teraz už to viete

povedzte to svojej mame

aj tete…