Výstava v galerii IN VITRO ve vitrínách Ostravice-Textilie.

 

Závěrečná performance proběhne 28. 10. 2022 v 17.00 hod.

 

Poslední výstava v této venkovní galerii před jejím zbouráním. Dvojice absolventek ateliéru grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity uvedou kopie a zvětšeniny doposud nevystavených souborů kreseb a textů svých deníků, jež vznikají již několik let. Představují nejen záznamy dokumentující jejich každodenní civilní i psychický život, ale rovněž nahrazují ztrácející se komunikaci mezi oběma autorkami, které se po dostudování vysoké školy odstěhovaly na jiná místa, a přerušily tím intenzivní přátelské a umělecké soužití, které trvalo celé jejich studijní období. V poslední den výstavy celou instalaci pomyslně uzavře performance, při které se autorky opět po dlouhé době setkají a ze všech stránek obou deníků sešijí jeden jediný. Vznikne tak syntéza dvou odrazů identity a záznam přežívání uplynulých let.

 

Kurátorka: Tereza Kučerová